Informacije o trgovini

Naziv trgovačkog društva: DI-NAUTIKA d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge,

Skraćeni naziv trgovačkog  društva: DI-NAUTIKA d.o.o.

Sjedište: Vinkovačka 21, 21000 Split, Hrvatska,

OIB: 29522790353

IBAN: HR05 2330 0031 1000 4431 2

Prodavaonica 1 – maloprodaja i veleprodaja
Kralja Zvonimira 85
Tel: 021/543-735, 021/549-277
Fax: 021/543-734

Prodavaonica 2 – maloprodaja i servis
Uvala baluni bb
Tel/fax: 021/398-569
Tel: 021/322-005

Adresa elektroničke pošte: info@di-nautika.hr

Poslovna banka:

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
Ruđera Boškovića 16, 21000 Split
Broj računa: 2330 0031 1000 4431 2
Trgovačko društvo upisano u trgovački registar: Trgovački sud u Splitu br. Tt-95/3659-4

MBS: 060054674

Član uprave: Miroslav Vukoja – direktor.

Temeljni kapital društva od 20.000,00 HRK (kuna) uplaćen u cijelosti.